Oferta

Spółka Advanced Diagnostic Equipment sp. z o.o. zajmuje się produkcją

instrumentów pomiarowych oraz działalnością naukową i techniczną.