Spółka Advanced Diagnostic Equipment sp. z o.o. zajmuje się produkcją instrumentów pomiarowych oraz działalnością naukową i techniczną.