Diabetomat

ADE Sp. z o.o. zajmuje się produkcją przenośnego analizatora oddechu o nazwie DIABETOMAT na bazie matrycy rezystancyjnych, półprzewodnikowych czujników gazów w połączeniu z układem mikroprekoncentratora. Analizator został skonfigurowany do detekcji biomarkerów cukrzycy obecnych w wydychanym powietrzu i w chwili obecnej jest w fazie badań klinicznych.

ADE sp. z o.o.
Innowatorem Małopolski 2020 w 13 edycji

Milo nam poinformować, że decyzją Kapituły Konkursu spółka Advanced Diagnostic Equipment sp. z o.o. została Innowatorem Małopolski w 13 edycji konkursu w kategorii Start-up.

ADE sp. z o.o.
DIABETOMAT zajął 2 miejsce w ramach
20th Inverventional Cardiology Workshop

Spółka ADE zajęła drugie miejsce na 20th Interventional Cardiology Workshop – New Frontiers in International Cardiology, grudzien 2019 za opracowane urządzenie DIABETOMAT

Patenty i nagrody

Opracowane urządzenie – DIABETOMAT – uzyskało ochronę patentową oraz zostało wyróżnione na licznych targach innowacyjności.

1.      Złoty Medal, 2017, IWIS-2017 (International Warsaw Innovation Show) za Integrated Gas Sensors Matrix – for noninvasive biomarkers detection in exhaled human breath.

2.      Nagroda Specjalna, 2017, przyznana przez Union of Innventors of Bulgaria za Integrated Gas Sensors Matrix – for noninvasive biomarkers detection in exhaled human breath.

3.      Nagroda za Najlepsze Odkrycie, 2017, przyznana przez International Federation of Innventors’ Association w ramach Invention and Design Competition IIDC-2017, Hong-Kong za Preconcentrator of Gas Samples.

4.      Złoty Medal, 2017, na targach Invention and Design Competition IIDC-2017, Hong-Kong za Preconcentrator of Gas Samples. 

5.      Nagroda Specjalna, 2017, na targach Invention and Design Competition IIDC-2017, Hong-Kong.

6.      Nagroda Specjalna, 2018, przyznana przez Association of British Inventors w ramach Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition and Innovators za Portable, Personal Breath Analyzer.

7.      Złoty Medal, 2018, przyznany przez National Research Council of Thailand w ramach Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition za Portable, Personal Breath Analzyer.

8.      Złoty Medal, 2018, na targach: International Salon of Inventions and New Technologies – INOVAMAK-2018, za Noninvasive Method for Biomarker Measurements in Exhaled Breath and Device for Determination of Glucose Level in Blood.

9.     Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2018, za projekt pod nazwą: Zintegrowana matryca czujników do bezinwazyjnego badania cukru na podstawie analizy wydychanego powietrza.

10.    Platynowy Medal, 2018, IWIS-2018, za Portable device for detection of biomarkers in exhaled air and method of biomarker detection in exhaled air.

11.   Złoty Medal, 2018, na targach: iENA International Trade Fair Ideas Inventions New Products, za Tragbare personenbezogene Vorrichtung zum Überwachen einer Zusammensetzung von ausgeatmetem Atem.

12.   Thailand Award, 2018, przyznana przez Nationl Research Council of Thailand w ramach: iENA International Trade Fair Ideas Inventions New Prodcuts, za Tragbare personenbezogene Vorrichtung zum Überwachen einer Zusammensetzung von ausgeatmetem Atem.