Projekty

Projekty


Przenośne urządzenie do wykrywania biomarkerów w wydychanym powietrzu

hawn2grmdij8fltmz901a7
Photo: thefirstnews.com/kalbar

Przedmiotem projektu jest opracowanie przenośnego analizatora oddechu, który pozwala na bezinwazyjne monitorowanie cukrzycy na podstawie analizy śladowych ilości biomarkerów cukrzycy (głównie acetonu i etylenu, ale także metanolu, etylobenzenu i izoprenu) w wydychanym powietrzu. Fakultatywnie urządzenie zostanie rozszerzone o moduł telemedyczny, zbierającego w aplikacji pomiary, przypominającego o konieczności dokonania badania samokontrolnego, czy też sygnalizującego zbyt wysoki lub zbyt niski poziom glukozy. Zarówno budowa urządzenia jak i sposób jego działania podyktowane są potrzebom wszystkich diabetyków, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami ruchowymi i wzrokowymi, które są częstymi powikłaniami długotrwałej cukrzycy. Analizator biomarkerów nie tylko zwiększy samodzielność wspominanej grupy, ale także wprowadzi komfort samobadania, w przeciwieństwie do ogólnodostępnych pomiarów inwazyjnych glukometrem paskowym.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Dostępność plus, umowa nr Rzeczy są dla ludzi/0089/2020.

 

Tytuł: Przenośne urządzenie do wykrywania biomarkerów w wydychanym powietrzu

 

Członkowie konsorcjum naukowo – przemysłowego:

  • Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. – lider projektu
  • Advanced Diagnostic Equipment Sp. z o.o.

 

Okres realizacji: 01.07.2021 – 31.08.2023 r.

Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 2 992 271,91 zł

Kwota dofinansowania: 2 768 058,97 zł

Wkład własny: 224 212,94 zł